فایل فلش دی وی آر شانزده کاناله DAHOUA

فایل فلش دی وی آر شانزده کاناله DAHOUA با CVI

فایل فلش دی وی آر شانزده کاناله DAHOUA با ANALOG